کتاب قدرت زمان حال

قدرت حال

یکی از علاقه های من معرفی کتابی است که خوانده ام و از خواندن آن لذت برده ام. به خصوص کتابهایی که بینش و درک ما را در این دنیای شلوغ و ذهن های خسته و چند کاره تغییر می دهد. 

کتاب قدرت حال(Power of Now) نوشته اکهارت توله که توسط غزال رمضانی ترجمه شده است و به صورت رایگان توسط مترجم در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. 

این کتاب تجربیات شخصی نویسنده و افرادی است که به دنبال آرامش حقیقی هستند. 

برداشتهایی از کتاب :

وجود شما در ذهن شما خلاصه نمی شود. عنوان فصل اول است. در آغاز کتاب، نویسنده ما را واقعیتی عمیق آشنا می کند که درک آن در ابتدا بسیار دشوار می نماید. هویت واقعی ما پنهان مانده و هویتی کاذب ما را در برگرفته است: هویت ذهنی. ما موجودی فراتر از ذهن خود هستیم و ذهن تنها ابزاری است در خدمت وجود با ارزش ما.

نویسنده با لحنی خاص به خواننده تذکر می دهد که درک این هویت و تمایز آن و از یکدیگر با ذهن امکان پذیر نیست. یعنی شما نمی توانید خود واقعی خویش را با ذهن درک کنید.

ذهن زمان محور است، یعنی یا در زمان گذشته است یا در زمان آینده. و چیزی که از آن فرار می کند، زمان حال است.

ریشه تمام غمها و نگرانی های ما در همین نوع استفاده ما از ذهن قرار گرفته است. زندگی در زمان حال، از آن تمرینهایی است که برای توسعه فردی و پیشرفت و به خصوص احساس آرامش ضروری است.

سوال:

آیا شما بیشتر نگرانید یا ناراحت؟ بیشتر دلواپسید یا بیشتر غرولند می کنید. بعد از خواندن این کتاب به خوبی درک خواهید کرد که علت آن در ذهن شماست. باید از ذهن خود بیرون بیایید. در زمان حال زندگی کنید تا طعم آرامش و خلاقیت را درک کنید. تنها مالک زمان حال هستیم و گذشته و آینده توهم ساخته ذهن است.

سه روش ساده برای زندگی در زمان حال:

  • تمرکز شدید روی کاری که در حال حاضر انجام می دهید. به خودتان بگویید کار دیگری ندارم.
  • تمرکز روی تنفس
  • ناظر بودن بر ذهن خود

 

ارزش آزمایش و اشتباه کردن در چیست؟

آزمایش و تجربه کردن و بررسی نتایج و یادگیری از لحاظ معنایی به یکدیگر چنان چسبیده اند که هیچ کدام را نمیتوانی از هم جدا کنی.

اما نکته مهم این است که وقتی می گویی آزمایش میکنیم نتایج را از خود جدا می کنیم.

بار نتایج یکی از همان چیزهایی است که فهمیدن آن در عمل تاثیر زیاد و ماندگاری روی پیشرفت و توسعه مهارتهای فردی دارد.

چرا؟ خیلی وقتها وقتی ما به نتایج کارهای خود فکر می کنیم در ما هراس از اشتباه کردن و نرسیدن به کیفیت و آن محصول مطلوب ایجاد میشود و همین ترس ذهنی باعث کندی و یا حتی توقف فرآیند تولید محصول میشود.

از خود بپرسید تا حالا چند بار بخاطر اینکه اشتباه نکنید، اقدام به کاری نکرده اید که می توانست زندگی شما را دگرگون کند. در حالیکه دیگران را می بینید که کلی پیشرفت کرده اند.

دلیل دیگر: آزمایش و تجربه و دیدن نتایج فرایند کسب حکمت است.

حکمت از علم هم بالاتر است.

علم، مانند ریاضیات، منطق ارسطویی، دستور زبان فارسی و مهارتها و ….. در مدرسه قابل آموزش است.

حکمت: قاعده و دستور و آموزش ندارد، فراتر از علم است، هر چیزی که باعث آرامش و حس خوشبختی، آنچه باعث آدم شدن ما شود، از جنس فضیلت هاست، مانند عشق، شجاعت، اخلاق انسانی است. غم و اندوه های عمیق ما را می تواند برطرف کند.

یکی از منابع حکمت، تجربه های شخصی است که با عقل و مشاهده عمیق به آنها نگریسته شود و از آنها درسهای حکیمانه گرفته شود.

انسان امروز، عالم است به لطف ابزارهایی مانند کتاب و گوگل و …

اما از

حکمت

خبری نیست.

یکی از دلایل وجود اطلاعات انبوه است که بشر امروز زیر آن بمباران میشود.

ولی این اطلاعات از جنس همان علم است نه از جنس حکمت که از جنس خرد و فرزانگی است.

به زبان ساده تر

علم ما را مطلع می کند ولی حکمت ما را سعادتمند و حس خوشبختی میکند، به سمت انسانیت هدایت می کند.