چگونه می توانم برای خودم یک پست باارزش بنویسم

خودتان را به صورت شخصی در نظر بگیرید که مساله ای دارد و شما می خواهید به او کمک کنید. بدیهی است که در ابتدا مساله واقعی او را تشخیص می دهید، یعنی او چه می خواهد. پیشنهاد می کنم از مسائل ریزتری شروع کنید. 

به عنوان نمونه کسی که می خواهد بخش مقدمه را بازنویسی کند. دچار دودلی شده است: آیا باید اول تصاویر را آماده کند و بعد برای آنها توضیح بنویسید و یا ابتدا متن را بنویسد و سپس برای متن نوشته شده تصاویری تهیه کند که متن گویا شود. به عبارت دیگر آیا متن تصویر را تقویت می کند یا تصویر متن را؟ کدام روش بهتر است؟ 

یک راه آزمایش کردن این راه ها بصورت عملی است.

بجای تحلیل کردن مساله و ریشه یابی آن، راهکار ساده و عملی و روشن پیش پایش بگذارید.

به عنوان نمونه اگر شما راهکارتان در قالب دستورالعمل با مراحل بسیار ساده و منسجم باشد، انگیزه و شوق عملی کردن آنرا در مخاطب شعله ور می کند. استارت موتور خلاقیت نویسنده را روشن کرده اید.

خودتان داوری کنید چه کسی در دنیا از اینکه موتورش را روشن کرده اید، خوشحال نمی شود یا از شما قدردانی نکند؟

روشن است که موتور روشن آرزوی روشن هر روشن نیازی است.

 

پست های قابل ارجاع

برای داشتن پستی که قابلیت ارجاع داشته باشد، دو ویژگی تعمیم پذیری و شفافیت پیام کوتاه ضروری است:

  • تعمیم پذیری

محتوای پست بگونه ای است که می توان از آن به عنوان یک مرجع استفاده کرد. فرض کنید در یک پست شما، اصطلاحی را باز کرده اید. بنابراین دیگر وابسته به مورد خاص و یا شخصی نیست.

  • پیام شفاف و کوتاه 

یعنی دقیقاً یک هدف و پیام شفاف به خواننده بدهد. از هر دری صحبت نکند. متمرکز روی پیام اصلی خود باشد.

اگر پستی این دو ویژگی را داشته باشد، قابلیت ارجاع در پست های دیگر وبلاگ خود یا دیگران را دارد

نوشتن مقاله

در نوشتن، تمام تلاش این است که داستانی را تو به خواننده بگویی، آنهم سعی کنی به خوبی بگویی.

اصل اول: خود داستان است که می گویی

اصل دوم: بگونه خوبی بگویی (بازنویسی تا اینطور بشود)

در مقاله: هر بخش یک هدف مشخص دارد.

اصل داستان چیست؟ من چه چیزی می خواهم بگویم.

یعنی خلاصه پیامی که به خواننده می خواهی منتقل کنی را در یک خط یا پاراگراف برای خود بنویس.

لزومی ندارد این پیام در فرآیند نوشتن، ثابت بماند. نکته مهم همین تغییر است که پروسه نوشتن را هنری و یا پویا می کند. از حالت مکانیکی خارج میکند.

نکته مهم:

در ابتدای نوشتن مقاله، درگیر یک ساختار شل شوید نه ساختاری که جهت دهنده محتوای پیام باشد. (Outline)

یعنی در ابتدای نوشتن draft تمرکز روی انتقال پیام به صورت آزادانه باشد.

در مرحله اول روی خود پیام داستانی که می خواهی بگویی متمرکز شو نه جزئیات. این اصل داستان است که بقیه در آن جهت حرکت خواهند کرد.

جزئیات تغییر خواهد کرد. روی کلیات تمرکز کنید.  مثل کلمات، جملات و گرامر در این مرحله پیش نویس مهم نیستند.

اول داستان را در چند خط تعریف کن.

مقاله یک سیستم است. یک بخشی از آن مربوط به تحقیق و آزمایش است. نتایج بدست آمده است.

نکته مهم: نتیجه را پیش بینی نکنید.

نکته دیگر: به نظرات دیگران یا داوران در مرحله نوشتن بی توجه باشید.

 

اصول وبلاگ نویسی

خیلی به این موضوع فکر کردم که اولین پست چه باشد. جذاب باشد و گیرا. بعد یاد اولین درس افتادم از مدرسه وبلاگ نویسی که بهتر است عجله نکنی و صبور باشی. با همین طرز فکر معلوم میشود که درسها را خوب نفهمیدی. انتظار پاسخ سریع یعنی تو مرد این راه نیستی. ادامه خواندن “اصول وبلاگ نویسی”