کتاب قدرت زمان حال

قدرت حال

یکی از علاقه های من معرفی کتابی است که خوانده ام و از خواندن آن لذت برده ام. به خصوص کتابهایی که بینش و درک ما را در این دنیای شلوغ و ذهن های خسته و چند کاره تغییر می دهد. 

کتاب قدرت حال(Power of Now) نوشته اکهارت توله که توسط غزال رمضانی ترجمه شده است و به صورت رایگان توسط مترجم در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. 

این کتاب تجربیات شخصی نویسنده و افرادی است که به دنبال آرامش حقیقی هستند. 

برداشتهایی از کتاب :

وجود شما در ذهن شما خلاصه نمی شود. عنوان فصل اول است. در آغاز کتاب، نویسنده ما را واقعیتی عمیق آشنا می کند که درک آن در ابتدا بسیار دشوار می نماید. هویت واقعی ما پنهان مانده و هویتی کاذب ما را در برگرفته است: هویت ذهنی. ما موجودی فراتر از ذهن خود هستیم و ذهن تنها ابزاری است در خدمت وجود با ارزش ما.

نویسنده با لحنی خاص به خواننده تذکر می دهد که درک این هویت و تمایز آن و از یکدیگر با ذهن امکان پذیر نیست. یعنی شما نمی توانید خود واقعی خویش را با ذهن درک کنید.

ذهن زمان محور است، یعنی یا در زمان گذشته است یا در زمان آینده. و چیزی که از آن فرار می کند، زمان حال است.

ریشه تمام غمها و نگرانی های ما در همین نوع استفاده ما از ذهن قرار گرفته است. زندگی در زمان حال، از آن تمرینهایی است که برای توسعه فردی و پیشرفت و به خصوص احساس آرامش ضروری است.

سوال:

آیا شما بیشتر نگرانید یا ناراحت؟ بیشتر دلواپسید یا بیشتر غرولند می کنید. بعد از خواندن این کتاب به خوبی درک خواهید کرد که علت آن در ذهن شماست. باید از ذهن خود بیرون بیایید. در زمان حال زندگی کنید تا طعم آرامش و خلاقیت را درک کنید. تنها مالک زمان حال هستیم و گذشته و آینده توهم ساخته ذهن است.

سه روش ساده برای زندگی در زمان حال:

  • تمرکز شدید روی کاری که در حال حاضر انجام می دهید. به خودتان بگویید کار دیگری ندارم.
  • تمرکز روی تنفس
  • ناظر بودن بر ذهن خود

 

معرفی کتاب عالی در مورد نوشتن

کتاب “حق نوشتن”اثر جولیا کامرون ترجمه سیمین موحد  با ترجمه ای فاخر و زیبا اثر بسیار ارزنده ای از این نویسنده است. بعد از چندین دهه حرفه فیلمنامه نویسی و برگزاری دوره های خلاقیت، در این کتاب از تجربیات ملموس و شفاف خود می گوید.

ساختار این کتاب  مجموعه مقالاتی است که هر مقاله  به یک جنبه از نوشتن می پردازد و در پایان هر مقاله نیز تمرین متناسبی را  پیشنهاد می دهد.

از دیدگاه نویسنده، همه نویسنده هستند، چون انسان هستند. صرف وجود انسان کافی است که توانایی نوشتن داشته باشد. در این کتاب ایشان می کوشد تصورات واهی و خیالی عموم مردم را در مورد نوشتن به واقعیت های ملموس تبدیل کند.

خواندن این کتاب دیدگاه جدیدی به روی مخاطب می گشاید. به نظرم دیدگاههای ارائه شده در نوع خود کم نظیر است.