معرفی کتاب عالی در مورد نوشتن

کتاب “حق نوشتن”اثر جولیا کامرون ترجمه سیمین موحد  با ترجمه ای فاخر و زیبا اثر بسیار ارزنده ای از این نویسنده است. بعد از چندین دهه حرفه فیلمنامه نویسی و برگزاری دوره های خلاقیت، در این کتاب از تجربیات ملموس و شفاف خود می گوید.

ساختار این کتاب  مجموعه مقالاتی است که هر مقاله  به یک جنبه از نوشتن می پردازد و در پایان هر مقاله نیز تمرین متناسبی را  پیشنهاد می دهد.

از دیدگاه نویسنده، همه نویسنده هستند، چون انسان هستند. صرف وجود انسان کافی است که توانایی نوشتن داشته باشد. در این کتاب ایشان می کوشد تصورات واهی و خیالی عموم مردم را در مورد نوشتن به واقعیت های ملموس تبدیل کند.

خواندن این کتاب دیدگاه جدیدی به روی مخاطب می گشاید. به نظرم دیدگاههای ارائه شده در نوع خود کم نظیر است.

اصول وبلاگ نویسی

خیلی به این موضوع فکر کردم که اولین پست چه باشد. جذاب باشد و گیرا. بعد یاد اولین درس افتادم از مدرسه وبلاگ نویسی که بهتر است عجله نکنی و صبور باشی. با همین طرز فکر معلوم میشود که درسها را خوب نفهمیدی. انتظار پاسخ سریع یعنی تو مرد این راه نیستی. ادامه خواندن “اصول وبلاگ نویسی”